BIBLIOTEKA W WIŹNIE

18-430 WIZNA ul. Pl. Kpt. Raginisa 35
tel. 86 219 60 18 w. 32
e-mail: biblioteka_wiznawp.pl@wp.pl
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Wiźnie:
Kierownik – Renata Piechowiak
filia w Bronowie: Magdalena Rogowska
tel. 86 217 73 12

DO GÓRY