zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć

Zdjęcia wykonał Zenon Borawski
  • Orzeł Bielik

  •  

  • Czapla siwa

  • Rybitwa rzeczna

  • Klępa z łoszakiem

  •  

  • Bóbr

  • Bocian czarny i łabędź

  • Zimorodek

BIEBRZAŃSKI PN

Perła Przyrodnicza – Biebrzański Park Narodowy

Jest największym parkiem narodowym w Polsce. Obszary leśne w Parku zajmują 15547 ha a słynne bagna biebrzańskie najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy 25494 ha. Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno–błotnego. Rozległość obszaru, jego pierwotność i odmienność sprawia, że w dolinie Biebrzy zachowała się specyficzna fauna w dużym stopniu zawiązana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Stwierdzono tu obecność 48 gatunków ssaków. Na uwagę zasługują: wilk, wydra, łoś i bóbr. Znajduje się tu największa w kraju ostoja łosia. Stwierdzono tu także obecność 5 gatunków gadów oraz 12 gatunków płazów. To doskonałe miejsce dla turystów chcących aktywnie spędzić czas.

Tekst: Natalia Pawlak „Powiat Łomżyński zaprasza Przewodnik turystyczny”

DO GÓRY