Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - Ornitologiczny Raj

Zdjęcia wykonał Admin
  • Rudzik

  • Czapla biała

  • Gęś gęgawa

  • Kormoran

  • Remiz

  • Sieweczka

  • Wodniczka

  • Batalion

  • Rybitwa rzeczna

ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWII - ORNITOLOGICZNY RAJ

Cały Park zamyka się w obrębie trzech gmin powiatu łomżyńskiego: Łomża, Piątnica i Wizna. Urozmaicona rzeźba i różnorodność warunków ekologicznych doliny Narwi decyduje o bogactwie fauny i flory.

Na terenie parku stwierdzono ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, jak również wiele gatunków mchów i porostów.

Występuje tu także 40 gatunków ssaków. Nietrudno trafić tu bobra, wydrę, norkę amerykańską i jenota. Z dużych zwierząt można spotkać tu łosia.

Dolina Narwi w granicach parku to prawdziwy ptasi raj. Naturalne siedliska roślinne i ich różnorodność powoduje, że znajduje tu miejsce bytowania ponad 170 gatunków ptaków, z czego ponad 120 to gatunki lęgowe.

To także doskonale miejsce dla aktywnych turystów. Na terenie parku biegną liczne szlaki turystyczne a także ścieżki przyrodnicze umożliwiające praktyczne poznawanie fauny i flory Parku.

Tekst: Natalia Pawlak „Powiat Łomżyński zaprasza Przewodnik turystyczny”

DO GÓRY